Pati

Algemene voorwaarden

Algemeen
Door een afspraak te maken bij PATI sportmassage & verzorging  zijn deze Algemene Voorwaarden impliciet geaccepteerd en daardoor van toepassing op de klant.

Definities: In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder;

Masseur: Paul Timmermans, in het bezit van een ESPO-diploma voor sportmassage en verzorging.

Klant/cliënt: degene aan wie door de masseur een behandeling of advies verleend wordt, dan wel diens wettelijke vertegenwoordigers.

Praktijkadres: PATI sportmassage & verzorging, A.B. van Lieshoutlaan 39, 5141 MH  Waalwijk

Uw afspraak

Alle behandelingen zijn op afspraak. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw e-mail, adres en telefoonnummer gevraagd voor de administratie van PATI sportmassage & verzorging.

Ik verzoek u enkele minuten voor aanvang aanwezig te zijn voor de massage. Indien u later aanwezig bent gaat dit van uw behandeltijd af.
Hou er rekening mee dat er kleine afwijkingen -van maximaal 5 minuten- in de behandeltijd kunnen voorkomen. Een behandeling kan dus iets langer of iets korter duren dan op de website staat aangegeven.

Wanneer u een afspraak maakt, stemt u in met deze algemene voorwaarden zoals hier vernoemd.

Annulering
Gemaakte afspraken dienen uiterlijk één dag (24 uur) voor de behandeling te worden geannuleerd, dit is kosteloos. Annuleert u te laat (binnen 24 uur voor uw afspraak), op de behandel dag zelf of komt u niet opdagen dan zijn wij helaas genoodzaakt de behandelprijs volledig aan u door te belasten.  U ontvangt hiervan dan een separate factuur. Annulering kan alleen mondeling/telefonisch.

Hygiëne 
Hygiëne is erg belangrijk bij PATI sportmassage & verzorging.
Uit hygiënisch oogpunt wordt u daarom ook geacht een douche of bad genomen te hebben vlak voor u naar de praktijk komt.
Wij houden ons het recht voor de massage te annuleren indien er, naar het oordeel van de masseur geen sprake is van een hygiënische situatie. De massage dient te worden afgerekend. PATI sportmassage & verzorging behoud zich het recht voor een cliënt van behandeling uit te sluiten.


Kleding

Draag gemakkelijke zittende kleding.
Gelieve geen boxershorts of ondergoed met lange pijpen te dragen bij behandelingen van de benen.
Sieraden zoveel mogelijk uit laten (oorbellen, halskettingen, (teen)ringen, armbanden, horloges, enkelbandjes, etc)

 

Behandelingen
Voorafgaand aan de eerste massage vindt er een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen of contra-indicaties en wordt de reden van de massage afspraak doorgenomen. Eventueel wordt er een behandelplan opgesteld in overleg met u.
Het is uw verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens door te geven aan de masseur m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van eventuele contra-indicaties. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is PATI sportmassage & verzorging niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling(en). Bij wijzigingen in uw situatie is de cliënt zelf verantwoordelijk om dit door te geven aan PATI sportmassage & verzorging.
Alle behandelingen aangeboden door PATI sportmassage & verzorging zijn niet medische behandelingen. Alle therapeutische behandelingen op de behandeltafel zijn voor rust, sport, herstel en ontspanning. Indien u zich laat behandelen is dit geheel op eigen risico.

Indien u onder behandeling bent van een arts, specialist en / of therapeut is het raadzaam deze eerst te raadplegen betreffende een behandeling bij een masseur.

Sportmassage is geen therapeutische behandeling dus komt dus niet in aanmerking voor vergoeding.

 

Ethiek
Bij PATI sportmassage en verzorging worden absoluut geen erotische of sensuele massages gegeven. Verzoeken voor dergelijke massages worden niet op prijs gesteld. Bij diefstal of van andere onrechtmatigheden (zoals bijvoorbeeld ongewenste intimiteiten naar de masseur toe) wordt direct aangifte gedaan bij de politie.

 

Tarieven
De tarieven zoals genoemd op de website zijn voor particulieren en inclusief 21% BTW.
De behandelingen zullen tegen de overeengekomen tarieven worden geleverd, welke vooraf aan de behandeling reeds kenbaar zijn gemaakt d.m.v. prijslijsten in de behandelruimte en welke na te lezen zijn op de website.

PATI spotmassage & verzorging behoudt zich het recht voor de tarieven jaarlijks aan te passen.


Betaling

Contant of betaalverzoek.
Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk 2 weken na de factuurdatum te zijn voldaan.


Aansprakelijkheid

PATI sportmassage & verzorging is ondanks zorgvuldig handelen niet verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen voor materiële of immateriële schade voor-, tijdens- en of na het behandelen.

PATI sportmassage & verzorging is NIET aansprakelijk voor het niet, niet tijdig, of niet geheel nakomen van haar verplichtingen ten gevolge van tekortkomingen die niet aan PATI sportmassage & verzorging  kunnen worden toegerekend tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de masseur. Met dien te verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen de masseur bij Balens verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen: bedrijfsschade, derving van inkomsten e.d., door welke oorzaak ook ontstaan, daarvoor is de masseur van PATI sportmassage & verzorging NIET aansprakelijk te stellen.

De algemene voorwaarden en de op de website vermelde informatie kunnen  onderhevig zijn aan wijzigingen.

Uw persoonlijke en medische gegevens blijven, m.b.t. de wet Privacy Gegevens, alleen bij mij bekend en worden niet doorgegeven aan derde.

 

Klachten
Stap 1: Als u niet tevreden bent over de communicatie, de kwaliteit of over iets wat de masseur heeft gedaan of juist niet heeft gedaan, bespreek dit dan eerst met de masseur. Zo lang de masseur niet weet dat u ontevreden bent, kan deze niets doen aan uw ontevredenheid.
Stap 2:  Als na inzet van de masseur het probleem of de klacht niet naar uw tevredenheid is opgelost, dan kan deze u informeren over de verdere mogelijkheden die er zijn om uw klacht voor te leggen zoals de klachtencommissie of de geschillencommissie.

Deze algemene zijn van kracht per 9 maart 2021.

Plan een gratis intake gesprek