Pati

Privacyverklaring

Persoonsgegevens die wij verwerken
PATI sportmassage & verzorging verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Geboortedatum
• Geslacht
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bijzondere of gevoelige persoonsgegevens
PATI sportmassage & verzorging verwerkt gegevens die nodig zijn voor uw behandeling. Dit omvat ook gevoelige of bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens. Voor het verwerken van deze persoonsgegevens vragen we om uw toestemming door middel van een toestemmingsformulier.

Voor de verwerking van persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar vragen we om toestemming van hun ouders of voogd.

Waarom we gegevens nodig hebben
PATI sportmassage & verzorging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• U te kunnen bellen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
• U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
• Het afhandelen van uw betaling

Hoe lang we gegevens bewaren
PATI sportmassage & verzorging zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijn: 15 jaar, gerekend vanaf de datum van vastlegging van ieder afzonderlijk gegeven. Dit is volgens de WGBO (Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst, waar ik als zorgverlener onder val.

Delen met anderen
PATI sportmassage & verzorging deelt uw gegevens niet met derden zonder uw toestemming en zal deze alleen verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
PATI sportmassage & verzorging gebruikt cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@patisportmassage.nl. PATI sportmassage & verzorging zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
PATI sportmassage & verzorging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@patisportmassage.nl

Contactgegevens
Wanneer u contact wilt opnemen met PATI sportmassage & verzorging, kunt u ons als volgt bereiken:
Straatnaam en nummer: A.B. van Lieshoutlaan 39
Postcode en plaats: 5141 MH Waalwijk
Inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel: 82125643
Telefoonnummer: 06-13844365
E-mailadres: info@patisportmassage.nl

Plan een gratis intake gesprek